Conversion des billets de Yuan en Euro

1 Yuan fait 0.1310 Euro


5 Yuans font 0.6550 Euro


10 Yuans font 1.3100 Euros


20 Yuans font 2.6200 Euros


50 Yuans font 6.5500 Euros


100 Yuans font 13.1000 Euros


10 Yuans font 833.3333 Francs CFA