Conversion des billets de Franc CFA en Euro

500 Francs CFA font 1.0000 Euro


1000 Francs CFA font 2.0000 Euros


2000 Francs CFA font 4.0000 Euros


5000 Francs CFA font 10.0000 Euros


10000 Francs CFA font 20.0000 Euros


billet de 12000 fcfa
8000 Francs CFA font 16.0000 Euros
billet de 5000 fcfa
18000 Francs CFA font 36.0000 Euros
png du fcfa
230000000 Francs CFA font 460000.0000 Euros
230000000000 Francs CFA font 460000000.0000 Euros
500 Francs CFA font 1.0000 Euro